Logo

Brieven Naar Boven

Brieven aan overledenen, bekend en onbekend, die een rol hebben gespeeld in het leven van de schrijfster. Met tekeningen van Peter van Straaten.
Omslagontwerp: Nico Richter, Omslag: Peter van Straaten, Tekeningen: Peter van Straaten, Uitgeverij: De Arbeiderspers, ISBN 90 295 3368

Comments RSS You can leave a response, or trackback from your own site.


Reageer